Auteursarchieven: svk-admin

Met ingang van 2024 is de SVK-registratie voor ongevallen met letsel ondergebracht bij Sport Data Valley (SDV). SDV zal op basis van de data van de ongevallen met ernstig letsel waarbij spoedeisende hulp (SEH) nodig was, een zogenaamd incidentiecijfer opstellen, zowel voor het boulderen als voor het klimmen met touw. De incidentiecijfers zullen vergeleken worden met het incidentiecijfer van andere sporten in Nederland. Lees meer hoe boulderhallen en klimhallen hun ongevallen met letsel én hun incidenten/bijna-ongevallen kunnen registreren: (Registratie letsels en bijna-ongevallen SVK).

Routebouw van boulders is een fysiek en creatief proces, en het kan potentieel risicovol zijn voor de bouwer. Een richtlijn voor de bouw van boulderroutes kan door door middel van duidelijke instructies en veiligheidsmaatregelen de eventuele risico’s op letsel tijdens het bouwproces minimaliseren. Ook kan het helpen bij het stroomlijnen van het bouwproces. De SVK is bezig met het opstellen van een richtlijn voor het bouwen van boulderroutes. Een concept van de richtlijn is verstuurd naar de Nederlandse boulderhallen en de Branchevereniging Klimsport. We stellen feedback op de conceptrichtlijn op prijs (uiterlijk 1 februari 2024 naar info@veiligheidklimsport.nl). Wil je het concept ontvangen? Neem dan contact op via de mail.

Op vrijdag 3 november heeft zich een ernstig ongeval in Klimmuur Centraal in Amsterdam voorgedaan. Een 11-jarige jongen kwam ten val en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en wij wensen hen veel sterkte met dit enorme verlies. —- Noot voor de pers: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Robin Baks, directeur van de NKBV via robin.baks@nkbv.nl

3/3