Stichting Veiligheid Klimsport logo groene rand klein

Competenties Indoor Toprope / Indoor Voorklimmen

De SVK heeft in 2017 de competenties vastgesteld die in klimcursussen Indoor Toprope en Indoor Voorklimmen in Nederland behandeld moeten worden. -> Lees meer.

De SVK heeft in 2017 de set aan competenties vastgesteld die aan cursisten overgebracht moet worden wanneer zij een klimcursus Indoor Toprope of Indoor Voorklimmen volgen. In de documenten worden ook de scope, de setting, de lesduur en de leeftijdsgrenzen van de beide cursussen benoemd.

Wanneer cursisten een indoor klimcursus met goed gevolg afsluiten dan kunnen zij in aanmerking komen voor een NKBV klimvaardigheidsbewijs IT of IV. Aan het eind van elk document is een checklist opgenomen die gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de einddtoets.

Gekoppelde documenten: