Over Stichting Veiligheid Klimsport

De Stichting Veiligheid Klimsport is in juli 2018 opgericht als een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse klimhallen en de NKBV. De SVK is een voortzetting van de Werkgroep Veiligheid Klimsport die reeds enkele jaren eerder was opgericht.

De stichting heeft haar zetel in Woerden ten kantore van de NKBV. Dat is om praktische redenen: het NKBV bureau is dagelijks tijdens kantooruren geopend, en het is aannemelijk dat er altijd een vertegenwoordiger van de NKBV in het bestuur van de stichting zal plaatsnemen.

De bestuursfuncties en zitting in de raad van toezicht zijn onbetaalde functies om belangenverstrengeling te voorkomen. Onkosten voor bestuur en RVT kunnen wel vergoed worden.

Doel

Het is het doel van de SVK om de sport op een veilige manier verder te brengen door het intensiveren van de samenwerking tussen de stakeholders in de klim- en bouldersport (hallen, NKBV, overheid).

Download hier de statuten van de SVK: Statuten SVK (versie 2018).