Klim Bewust

Onze jaarlijkse veiligheidscampagne focust opnieuw op de beste manier om (bijna-) ongevallen in de Nederlandse hallen te voorkomen: de partnercheck.

Voorheen de “Week van de Partnercheck”: één week in het jaar, kort op de start van het nieuwe indoorseizoen, waarin we extra de aandacht vestigen op veiligheid in de klimhal. Daar speelt een goede, volledige en bewuste partnercheck natuurlijk de hoofdrol in!

Omdat je het allerbeste leert door het maken van fouten, hebben we dit jaar besloten om deze gelegenheid extra aan te grijpen om te leren van al gemaakte fouten. Als ervaren klimmer ontwikkel je routine, zo ook in de oartnercheck. Laat nu juist dát in veel van onderstaande (helaas waargebeurde) scenarios de reden zijn dat het fout is gelopen.

Wees zuinig op je klimmaatje en jezelf, doe een bewuste partnercheck. Vergeten welke stappen daar ook al weer bij horen? We frissen je geheugen graag op:


Casus 1: Inbindfout klimmer met dodelijke afloop
Gevolg: Val van circa 5 meter hoogte
Letsel: Fataal

Omschrijving:
Een groep van drie ervaren klimmers zijn om de beurt toprope aan het klimmen. Een van de klimmers valt op een hoogte van circa 5 meter uit de wand. Het touw komt los van de gordel waardoor de zekeraar de val niet kan remmen. De klimmer valt op een valmat -onder meer op haar hoofd- en overlijdt ter plaatse.

Analyse:
Onderzoek wijst uit dat de klimmer zich niet juist heeft ingebonden. De inbindmethode was met een teruggestoken achtknoop die onvolledig gelegd is. Daarnaast is er door de zekeraar geen correcte partnercheck uitgevoerd waardoor het onjuist inbinden niet is opgemerkt. De verantwoordelijkheid voor het juist inbinden ligt bij de klimmer. De zekeraar heeft daarnaast ook een verantwoordelijkheid voor het controleren van de knoop. Een correct uitgevoerde partnercheck heeft in dit geval niet plaatsgevonden. Deze had dit ongeval kunnen voorkomen.


Casus 2: Telefoon mee in broekzak omhoog
Gevolg: Val van ca. 7 meter hoogte
Letsel: Complexe beenbreuk, herstel ca. 6 maanden

Omschrijving:
Ervaren tweetal klimmers klom eerst in een drietal, waarbij gebruik gemaakt werd van een grigri als zekerapparaat. De derde persoon maakte foto’s van het tweetal. Derde persoon (tevens eigenaar van de grigri) gaat naar huis en het overgebleven tweetal schakelt over op ATC als zekerapparaat. Klimmer stopt telefoon in broekzak en gaat klimmen. Halverwege de route valt de klimmer uit de route, de zekeraar vangt de val op. Daarna valt de telefoon uit de zak van de klimmer. De telefoon raakt de zekeraar of omstanders niet, maar de zekeraar schrikt zodanig dat het remtouw losgelaten wordt en de klimmer tot op de grond valt, met een beenbreuk als gevolg.

Analyse:
Er zijn een aantal factoren die meespelen in dit ongeluk. Ten eerste de onvolledige partnercheck: broekzakken moeten te allen tijde leeg zijn. Ten tweede: doordat er van zekerapparaat gewisseld is tijdens de sessie dacht de klimmer wellicht onbewust dat er meer foutmarge was bij het (deels) loslaten van het zekertouw. Dat is bij geen enkel apparaat aan te raden, maar bij tuber-achtigen heeft dit direct een vrije val tot gevolg.


Casus 3: Val door onjuist inbinden
Gevolg: Val van ca 6 meter hoogte
Letsel: Gebroken elleboog

Omschrijving: Een klimster klimt met haar gezin gezellig tijdens de vakantie in de klimhal. Allen klimmen regelmatig, kinderen zijn lid van een klimgroep. De klimmer valt halverwege een route, wordt kort door het touw tegengehouden en valt dan los van het touw naar beneden. Zij landt op een valdempende vloer, wat ertoe heeft geleid dat er slechts licht letsel is ontstaan.

De karabiner hangt volledig gesloten (schroef en klepje dicht) aan de klimgordel (indirect ingebonden). De klimster heeft de karabiner niet in de lus geklikt, maar om het touw boven de knoop. Bij belasting is de knoop door de karabiner geschoten. Later geven zowel de klimmer als de zekeraar aan dat de partnercheck uitgevoerd zou zijn. Dit kan niet bevestigd worden door omstanders.

Analyse: Er is onjuist ingebonden door de klimster, en de partnercheck is niet correct uitgevoerd. Zou deze zijn gedaan volgens het kijken en voelen principe dan zou deze fout opgemerkt zijn, en dit ongeval voorkomen. De impact van dit ongeval is ondanks het lichte letsel groot. De kinderen zagen hun moeder naar beneden vallen, en hebben haar zien liggen omringd door de ambulancemedewerkers. Zij hebben hier psychisch nog veel last van gehad. De ouders ervaren schaamte omdat zij deze fout gemaakt hebben, terwijl zij zelf hun kinderen altijd op het hart drukken goed op te letten en ook altijd een partnercheck uit te voeren.


Leer van de fouten die al vóór je gemaakt zijn.

Zoals je ziet kunnen de gevolgen van een niet volledige partnercheck zeer serieus zijn. Weten waar de fouten ontstaan helpt je hopelijk om ze bij jezelf te vermijden! Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van onderstaande cases? E-mail ons dan op Enable JavaScript to view protected content..