Week van de partnercheck

Week van de Partnercheck 2019

De SVK organiseert in 2019 de eerste landelijke Week van de Partnercheck. Alle klimhallen in Nederland besteden gedurende deze week extra aandacht aan de partnercheck, het belangrijkste hulpmiddel om fouten bij het inbinden en vastmaken van het zekeringsapparaat te voorkomen.

Week van de Partnercheck 2020

In 2020 is van 21 tot en met 27 september voor de tweede maal de landelijke Week van de Partnercheck. Nieuw dit jaar is de partnercheck op 1,5 meter afstand. Het wandbordje is dit jaar voorzien van een rode rand om beter op te vallen.

Week van de Partnercheck 2021

In de week van 20-26 september 2021 wordt er in alle Nederlandse klimhallen voor de derde maal extra aandacht aan de partnercheck besteed. De focus van de Week van de Partnercheck ligt dit jaar op het (niet hebben van) materiaal aan de gordel en het juist vastmaken van het zekeringsapparaat.